پانزدهمین نمایشگاه سراسري صنایع دستی با حضور معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی وگردشگری، معاون استاندار، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان و مديران شهرستان سیرجان افتتاح گردید .
اداره امور عشایر سیرجان نیز اقدام به نصب دو عدد سياه چادر در محل نمایشگاه نمود .

دیدگاهتان را بنویسید