عشایر شمال استان کرمان شامل 15143 خانوار با جمعیتی بالغ بر 49404 نفر با داشتن ببیش از 1800000 راس دام،سالانه 600000 راس دام قابل عرضه به بازار با میزان تولید گوشت قرمز بطور متوسط 9500 تن و شیر و محصولات لبنی 21000 تن تولید میکنند.700 تن پشم ،600 تن کرک و مو از دیگر تولیدات دامی عشایر استان می باشد. 30 درصد صنایع دستی و دست یافتته های استان شامل قالی،گلیم،سفره،حصیر و سایر دست یافته ها توسط زنان عشایر تولید و به بازار عرضه میگردد. عشایر از ارکان تولیدی جامعه اسلامی و ایرانی می باشند.

جامعه عشایری استان نقش بارزی در زمینه تولیدات لبنی و پروتیینی داشته و حدود 35 درصد گوشت قرمز استان را تولید میکنند.

نقش و اهمیت تولیدات جامعه عشایری در اقتصاد مقاومتی و تامین غذایی ، امنیت مرزهای جغرافیایی بر کسی پوشیده نیست

دیدگاهتان را بنویسید