كاركنان و مدير كل امور عشاير كرمان در تاريخ 87/10/9 با اعتراض به كشتار مردم بي دفاع فلسطين و فجايع صهيونيست ها در مراسم حسينه ثارالله شركت نمودند0

دیدگاهتان را بنویسید