به گزارش روابط عمومی اداره کل :آقای حمیدرضا حاجی رضایی در جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دولت که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، رتبه دوم مسابقات آمادگی جسمانی را کسب نمود. این جشنواره در رشته های آمادگی جسمانی- شطرنج- تنیس روی میز- دارت- طناب کشی در سالن فجر کرمان باشرکت بیش از 300ورزشکار از بین کارکنان دولت برگزار وکارکنان این اداره کل نیز با شرکت در این جشنواره بادیگرشرکت کنندگان به رقابت پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید