به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان جناب آقاي مهندس شاكري مدير كل محترم اداره كل بهمراه جمعي از مسوولين اداره و شبكه تعاونيهاي عشايري به شهر ستان كوهبنان عزيمت نموده و در جلسه اي كه پيرامون شناسائي و ساماندهي عشاير شهر ستان كوهبنان در محل فرمانداري با حضور فرماندار و معاون محترم سياسي و امنيتي فرمانداري و رؤساي محترم ادارات جهاد كشاورزي ، منابع طبيعي ، دامپزشكي و ساير مسئولين شهر ستان تشكيل گرديد حضور و در خصوص جامعه عشايري و خدمات دولت به اين قشر محروم و مولد جامعه يه ايراد سخن پرداختند . درپایان مقرر گرديد پس از شناسائي عشاير توسط آقاي ميرزائي رابط محترم  عشاير شهر ستان كوهبنان با همكاري آقاي مسعودي مدير محترم جهاد كشاورزي شهر ستان و پرداخت حق عضويت عشاير به شركت تعاوني عشايري شهر ستانهاي كرمان ، رفسنجان و زرند و راور و كوهبنان نسبت به راه اندازي يك باب فروشگاه مركزي توزيع مايحتاج عشاير و نهاده هاي دامي در مركز شهر ستان اقدام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید