مدیرکل مدارس عشایر و مناطق کمتر توسعه یافته آموزش و پرورش، جذب بازماندگان از تحصیل را در مناطق عشایر و حاشیه‌های مرزی یکی از مهمترین اولویتهای خود عنوان کرد و گفت: حدود سه تا چهار هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در مناطق عشایری وجود دارد که برای انسداد مبادی بی‌سوادی باید تلاشهایی برای جذب این دانش آموزان به منظور بازگشت به تحصیل انجام شود…

علی نقی یزدان پناه گفت: برای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل نیروهای خود را موظف کرده ایم تا خانه به خانه و ایل به ایل آمار دقیق دانش آموزان محروم از تحصیل را بدست آورده و سپس اقدامات لازم را برای جذب و بازگشت آنها به مدرسه انجام دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 168 هزار و 591 دانش آموز در مناطق عشایری مشغول به تحصیل هستند، افزود: آموزش و بهسازی نیروی انسانی یکی دیگر از اولویتهای ما در دوره جدید است بهسازی نیروی انسانی با اولویت معلمان ابتدایی است چراکه در حال حاضر با توجه به نیروهای موجود جاره ای جز آموزش و به روز کردن اطلاعات معلمان نداریم بسیاری از معلمان این مناطق سرباز معلم و یا کارمعین هستند که باید اطلاعات آنها به روز و آموزش هایشان ارتقاء پیدا کند.

یزدان پناه توجه ویژه به دانش آموزان برای آموزشهای تربیتی و محتوای کتابها را دیگر اولویت این اداره کل عنوان کرد و گفت: بسیاری از این مدارس در مناطق عشایری به دلیل پراکندگی مدیر آموزگار دارند. در برخی مناطق تعداد دانش آموز آنقدر اندک است که به ما اجازه نمی دهد یک مدیر مستقل به آنجا اعزام کنیم به همین دلیل به دنبال شایسته گزینی و آموزشهای مدیریتی به معلمانی هستیم که هم کار معلمی و هم کار مدیریت در این نوع مدارس انجام می دهند.

وی درباره کمبود مدارس در مناطق عشایری توضیح داد: در این موضوع نیازمند توجه ویژه سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور هستیم البته بر اساس گزارشهای دریافتی کمبود مدارس با توجه به نوع خاص مدارس عشایری که در برخی مکانها این مدارس در چادر و در برخی نقاط در کانکس برپا می شود چندان کمبود نداریم اما برای مناطقی که مدارس ثابت دارند، نیازمند نوسازی و بهسازی هستیم.

مدیرکل مدارس عشایر و مناطق کمتر توسعه یافته آموزش و پرورش درباره تعلل آموزش و پرورش و پرداخت حق التدریس های معلمان مناطق صعب العبور نیز توضیح داد: معلمان مناطق عشایری ثابت هستند و دیگر معلم حق التدریس نداریم مگر آنکه یک معلم در شیفت اضافه بخواهد تدریس کند که حق التدریس آنها با تامین اعتبار بودجه آموزش و پرورش همانند سایر معلمان به آنها پرداخت می شود.

یزدان پناه در پایان گفت: یکی دیگر از اولویتهای ما در دوره جدید اختصاص اعتبارات تجهیز مدارس عشایری به کیفی بخشی آموزش است به این معنی که اعتبارات این بخش برای ارتقاء سطح آموزش معلم و دانش آموز اختصاص داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید