به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر شمال استان کرمان مدیر کل  بهمراه معاونین اداره کل دیداری با رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان کرمان داشتند.
🔸نیکزادی در این جلسه به تبیین ظرفیت و نقش جامعه عشایری در ابعاد مختلف و ماموریت سازمانی اداره کل امور عشایر در قالب خدمات شناسه دار پرداخت و خواستار توجه جدی در شوراهای برنامه ریزی استان و شهرستان ها و همچنین سایر دستگاه‌ها ، به جامعه هدف برابر آیین نامه سازماندهی گردید .در این جلسه به موضوعاتی از جمله کمبود نیروی انسانی ، ارتقا و بهبود پرداخت های رفاهی و پرسنلی کارکنان ، افزایش اعتبار عمرانی اشاره شد که جناب آقای دکتر وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن تشکر از مجموعه اداره کل عشایر که در سخت ترین شرایط ممکن مشغول خدمات رسانی به جامعه مولد عشایر هستند پیشنهاداتی جهت رفع موارد مطرح شده ، اعلام فرمودند.

دیدگاهتان را بنویسید