به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان مدیرکل امور عشایر استان کرمان در جلسه مشترک با مدیرکل تعاون و روستایی استان و معاون امور دام جهاد کشاورزی استان گفت :
عشایر استان کرمان که در ده سال اخیر درگیر خشکسالی بوده اند ، با از بین رفتن قسمت زیادی از مراتع و منابع آبی در این سالها معیشت آنها دچار مشکل گردیده است. وی افزود : عشایر استان کرمان با دارا بودن ۱۴۰۰۰۰۰ راس دام سبک که ۱۲۵۰۰۰۰ راس آن در سال زراعی ۱۴۰۰ _۱۴۰۱ بیمه و هویت گذاری شده و تولید سالانه ۷۰۰۰ تن گوشت قرمز ،۲۵ درصد گوشت قرمز استان را تامین میکنند.
نیکزادی اذعان داشت : دامداری شغل اصلی عشایر و دام سرمایه زندگی آنهاست.
از این رو ایجاد شرایط مناسب جهت از بین بردن واسطه ها در خرید و فروش دام با شرایط موجود الزامیست بطوریکه از متضرر شدن دامدار جلوگیری گردد.

نیکزادی گفت : امور عشایری و تعاون روستایی بایستی همپای تولید کنندگان روستایی و عشایری در جهت حفظ منافع انها عمل نماید .

در این جلسه رییسی مدیرکل تعاون و روستایی استان کرمان با تاکید بر سخنان مدیر کل امور عشایر اظهار داشت :
بازارچه هایی جهت عرضه محصولات و تولیدات روستایی و عشایری بعنوان روستا بازار در سطح استان راه اندازی شده است که ظرفیتها در اینده افزایش می یابد و
برای کوتاه کردن دست دلالان
با هماهنگی بین ادارات کل و تعاونیهای عشایری و روستایی بزودی شرایطی بوجود می آید که تولیدات دامی عشایر در این بازارچه ها عرضه گردد که عشایر بدون واسطه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید