به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان درجلسه ای که درمحل بسيج عشایری استان کرمان درخصوص جهاد تبیین تشکیل شد مدير کل امور عشایر شمال استان درموضوع جهاد تبیین بایستی تفاوت نگاها وخدماتی که نظام مقدس‌ جمهوری اسلامی به عشایر ارائه کرده با رژيم سابق تبیین شود:
وی افزود عشایر بعنوان‌ فعالان اقتصادی درامنیت غذایی استان و درنظام اقتصادی،فرهنگی ،مذهبی وامنیتی نقش بسزایی دارند:
نیکزادی گفت عشایردر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی،درتثبیت وتداوم و سایر حرکت‌های بعداز انقلاب ودفاع مقدس وشهدائی که تقدیم کرده همواره‌ حضور پررنگی داشته‌ است:
وی افزود یکی از طرح‌هایی که‌ باعث ماندگاری عشایر درسکونتگاهای عشایری میگردد اجرای طرح توانمندی سازی،کارآفرینی مردم پایه است که انشالله با همت همه دستگاها اجرائی گردد:
نیکزادی آینده نگری واعتقاد به برنامه ریزی برای جامعه مولد عشایر را ضروری دانست
و درادامه نیکزادی گفت قطعآ باتوجه به سوابق گذشته عشایر که‌ درعرصه های مختلف پای کارنظام وانقلاب بودند مشارکت‌ جدی درانتخابات پيش رو را خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید