به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر :آقای مهندس ابراهیمی در خصوص روز روستا وعشایر بیان کردند :ثبت روز روستا وعشایر مقدمه ایی است برتوجه بیشتر مسئولین وخدمات رسانی بیشتر ازسوی سازمان ها ونهادهایی که به نوعی کارخدمات رسانی به جامعه عشایررادردستورکاردارند.طبق فرموده حضرت امام خمینی (ره)که :عشایر ذخایر انقلابند ،انها پیشرووپیشگام ومدافع آزادی دین ومرزو درانقلاب اسلامی ودفاع ازکشور همیشه آماده بوده اند .

 

.ایشان اظهار داشتند :عشایر علاوه برنقش پدافندی ،واجد ارزش ها وجایگاه اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وزیست محیطی ممتاز وبی بدیل برای کشوربوده  که الگوی زیست ،اقتصاد وسبک زندگی آنها مصداق عینی اقتصاد مقاومتی است .ازویژگیهای عشایر ،مولد بودن  ،خودکفایی وخود اتکایی نسبی آنهاست .هرچادر عشایری به مثابه یک کارگاه تولیدی است وعشایر با تولید محصولات مختلف دامی ،زراعی ،باغی وصنایع دستی وسنتی متنوع هم موجب افزایش تولید ملی شده وهم رونق کسب وکار درنواحی استقرار خود رافراهم میکنند .

 

مدیرکل امور عشایر کرمان اضافه نمودند:ازنظر فرهنگی ،فرهنگ عشایر اصیل بوده وجنبه هویتی دارد. عشایر میراث داران ،حافظان وحاملان ارزش ها وفرهنگ اصیل ایرانی اسلامی کشور هستند که نقش تامینی -امنیتی بالایی دارند. هر چادر عشایری به منزله یک پاسگاه امنیتی است وبه عنوان عوامل پدافند غیرعامل بسیار فعال ومطمئن عمل می نمایند…

 

 

مدیر کل امور عشایر کرمان درخصوص عشایر کرمان خاطرنشان کردند:عشایر کرمان با 22564خانوار وجمعیتی بالغ بر 109439نفر 2/9درصد عشایر کشور راشامل میگردند که حدود 4%جمعیت کل استان راتشکیل داده ودومین استان عشایر نشین بعداز استان فارس محسوب میگردد که شامل 28ایل و42طایفه مستقل میباشد وبه شیوه کوچ نشینی به مساحت 104189کیلومترمربع یعنی 56درصدمساحت کل استان فعالیت وباتولیدات دامی وکشاورزی وصنایع دستی نقش قابل توجهی در اقتصاد استان دارندواضافه نمودند:اراضی زیرکشت کشاورزی درییلاق وقشلاق عشایر استان حدود 70000هکتارمیباشد که شامل اراضی کشاورزی وباغات عشایر میباشد. همچنین یادآورشدند: شهرستانهای شمالی 60%جمعیت عشایر استان رادربرمی گیرند .

 

آقای مهندس ابراهیمی درخصوص توانمندیهای عشایر استان اعلام نمودند :عشایر با دراختیارداشتن 45%دام استان (3100000راس)حدود 38%درصد گوشت قرمز راتولیدوازسال گذشته تاکنون 115میلیاردتسهیلات جهت تولید گوشت قرمز اختصاص  داده شده و600تن کرک ،700تن پشم ،21000تن شیر وموادلبنی از دیگر محصولات تولیدی دامی عشایر می باشد .

ایشا ن تاکید کردند:حدود35%صنایع دستی استان نیز توسط خانوارهای عشایر تولید میگردد.درهمین راستا درسال گذشته 5000نفرروز درزمینه های مختلف مانند قالی بافی ،گلیم بافی …….به زنان عشایر آموزش داده شده و6تشکل نیزتشکیل گردیده است .

 

درپایان خاطر نشان کردند :خشکسالیهای چندساله اخیر برزندگی عشایر تاثیر گذاشته واقتصاد آنها راتحت تاثیر قرارداده که بایستی در تامین آب شرب وتامین علوفه مورد نیازدامهایشان به آنها کمک نمود.

دیدگاهتان را بنویسید