بببب

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان :ا مهندس حبيبي مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئيه اعلام داشت علفهای هرزمهمترین عامل خسارتزادرمحصولات گندم وجو هستند .

حبيبي ادامه داد علفهاي هرز باعث کاهش عملکرد از لحاظ کمی وکیفی میشوند به همين دليل شناسایی دقیق علفهای هرز پس از سبز شدن گندم وزمان مناسب مبارزه با آنها در اولویت قرار میگیرد

حبيبي افزود در همين راستا تا كنون عمليات مبارزه با علفهای هرز در اين شهرستان در سطح 2100هکتار با علفهای هرز پهن برگ و3500 هکتار با علفهای هرز نازک برگ مبارزه شده است.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئيه مهمترین علفهای هرز گندم وجو شهرستان را :یولاف، چچم،بروموس،فالاریس،جودره،پیچکصحرایی،ترشک ،خردل وحشی،تربچه وحشی وکنگر وحشی اعلام كرد و افزود جهت مبارزه با آنها از سموم تاپیک،آتلانتیس ،توتال،آپیروس،گرانستار،توفوردی استفاده میشود.همچنین در این زمینه به منظور آموزش به کشاورزان گندم کار کلاسهای آموزشی -ترویجی به صورت انفرادی وگروهی برگزار واطلاعیه ها وبرشورهای ترویجی تهیه گردیده وبازدیدهای منظم توسط کارشناسان شبکه مراقبت صورت میگیرد .

حبيبي در پايان گفت به منظور جلوگیری از ایجاد مقاومت تلاش بر این بوده است که کشاورزان ازعلفکشهای جدید استفاده نمایند در واقع از سمومیاستفاده گردد که طیف وسیعی از علفهای هرز را مهار کند.

دیدگاهتان را بنویسید