رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بم از عملکرد شهر یور ماه این شهر ستان به شرح ذیل خبر داد.

1-افتتاح و بهره برداری از چاه جایگزین قنات قادر آباد فهرج مربوط به طایفه شمدلی با حضور آقای مهندس شاکری…

2-آبرسانی سیار به میزان 570 متر مکعب جهت عشایر دشت دارین ، پل راه آهن

3-مرمت و تیغ زنی راههای عشایری از گود پائین بطرف زیارت شاه بمیزان 20 کیلومتر

4- برگزاری کلاس آموزش صندوق خرد زنان در منطقه عشایری هشتصد متری

5- تشکیل جلسه شورای عشایری شهر ستان بم در محل فرمانداری شهر ستان ف در خصوص شبکه آب آشامیدنی منطقه عشایری داج ، تعامل با اداره راه و شهر سازی جهت تسطیح راخههای عشایری منطقه

6-عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهر ستان بم :

توزیع آرد 100تن

توزیع جو 16 تن

توزیع سبوس 33 تن

توزیع نفت سفید 18500 لیتر

7-  عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهر ستان ریگان

توزیع آرد بمیزان 160 تن

توزیع جو 5 تن

توزیع سبوس 30 تن

بیمه دام عشایر 1000 راس

دیدگاهتان را بنویسید