به گزارش  آقای صفاری رئیس اداره امور عشایر شهر ستان سیرجان ،عملکرد شهر یور ماه این اداره  به شرح ذیل میباشد .

آبرسانی سیار 1170 متر مکعب  جهت 300 خانوارعشایر

واگذاری لوله پلی اتیلن به مقدار 800 متر جهت بهسازی چشمه عشایری روستای پلنگی جهت 5 خانوارعشایر

بیمه تعداد 40 خانوار و تمدید بیمه 15 نفر از  عشایر

دیدگاهتان را بنویسید