آقای حسن شمس الدینی رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت از عملکرد این اداره در شهر یور ماه به شرح ذیل خبر داد.

1-آبرسانی سیار به مناطق عشایری به مقدار 1131 متر مکعب جهت 400 خانوار عشایر

2-مرمت و بازگشائی راههای عشایری به مقدار 110 کیلومتر جهت 200 خانوار عشایر…

 

3-توزیع نهاده و ارزاق شامل :

توزیع جو5/9 تن توزیع سبوس 36 تن توزیع کنسانتره 19 تن توزیع آرد 93 تن

4- افتتاح آبنمای کهروئیه توسط  آقای مهندس شاکری و فرماندار رابر

5- بر گزاری جلسات در محل فرمانداری رابر جهت رفع مشکلات آب عشایر برگزاری کلاس آموزش تب مالت  – تخصیص سهمیه آرد عشایر –  انتقال آب از بندر سرمشک به صفا رود پیگیری جهت سرکشی پزشک خانواده از مناطق عشایری

دیدگاهتان را بنویسید