آقای سعید رئیسی رئیس اداره امور عشایر شهرستان شهر بابک در خصوص عملکرد این اداره در شهر یور ماه از 4050 متر مکعب آبر سانی سیار جهت 800 خانوار عشایر خبر داد . همچنین عملکرد شبکه تعاونیها ی این شهر ستان را به شرح ذیل اعلام نمود.

توزیع جو 5/38 تن

توزیع سبوس 10 تن

توزیع کنسانتره 5/5 تن..

توزیع آرد 22 تن

توزیع ذرت 7 تن

توزیع تفاله چغندر

تمدیدبیمه عشایر 25نفر

بیمه دام 1000راس

حضورفعال دربرگزاری واقعه غدیر درشهرستان

دیدگاهتان را بنویسید