به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل ازرئیس اداره امورعشایر شهرستان بردسیر عملکرد مهرماه این اداره به شرح ذیل میباشد:

سمپاشی منطقه عشایری باب چتروئیه باهمکاری اداره دامپزشکی بردسیر…

برگزاری کارگاه اموزشی یک روزه کاشت وبرداشت گیاهان دارویی

آبرسانی سیار به میزان 500مترمکعب جهت 470خانوار عشایر

برگزاری دوره آموزشی وترویجی بهداشت دام وجایگاههای دامی ،واکسیناسیون وضدانگل تراپی دام ،بیماریهای مشترک بین انسان ودام جهت 15خانوار عشایر

پرداخت دوفقره تسهیلات به بانوان عشایر

عملکرد شرکت تعاونی بردسر :

توزیع جو 150تن –سبوس 32تن –کنسانتره 31تن –کپسول گاز 500عدد- آرد48تن –ذرت 13تن –سایر نهاده های دامی 14تن –بیمه دام 300راس –تمدید بیمه روستائیان وعشایر 20نفر

دیدگاهتان را بنویسید