به گزارش اقای سعید رئیسی رئیس اداره امور عشایر شهرستان شهربابک ،عملکرد این اداره درآذر  ماه سال جاری به شرح ذیل میباشد :

تشکیل جلسه ستاد  احیاء فرش عشایر شهربابک در محل فرمانداری و تصمیم گیری  در این خصوص ،آبرسانی سیار به میزان 2000مترمکعب جهت مناطق عشایری شهرستان،توزیع 70 تن آرد، توزیع 59 تن جو، دام بیمه شده 710 راس – بیمه شده جدیدعشایر 2 نفر

دیدگاهتان را بنویسید