به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل ازرئیس اداره امورعشایرشهرستان بردسیر عملکرد ابان ماه این اداره به شرح ذیل میباشد :..

 

 

آبرسانی  سیار به میزان 500مترمکعب جهت 450خانوارعشایر

برگزاری دوره های اموزشی ترویجی  بهداشت وپرورش دام ،درمان بیماری تب مالت وواکسیناسییون دام درقالب تفاهم  نامه های منعقده بامرکز بهداشت ودامپزشکی جهت 30خانوارعشایر

توزیع :جو150تن  – سبوس 60تن –کنسانتره 40تن-توزیع کپسول گاز 1000عدد – ا رد 50تن –  ذرت 40تن – خریدوفروش سایرنهاده های دامی 60 تن  –  بیمه دام 600راس – تمدید بیمه روستائیان وعشایر 20نفر

دیدگاهتان را بنویسید