به گزارش آقای صفا ری رئیس اداره امور عشایر شهر ستان سیرجان عملکرد آبان ماه این اداره را به شرح ذیل میباشد :

1-تشکیل جلسه با شرکت گل گهر سیرجان در خصوص آب شرب و مرتع عشایر چاه نره   عباسی…

 

2-آبرسانی سیار به مقدار 1014 متر مکعب جهت 240 خانوار عشایر

3-بهسازی چشمه جهت 17 خانوار عشایر

4-معرفی 75 خانوار جهت تمدید یا تعویض دفتر بیمه درمانی

5-توزیع 80 تن جو- 30 تن سبوس 24 تن کنسانتره 1230 عدد کپسول گاز 72000 لیتر نفت سفید 50 تن آرد 8 تن ذرت 12 تن کاه و بید ه

6- تمدید  بیمه 80 نفر و 3 نفر بیمه شده جدید

دیدگاهتان را بنویسید