به گزارش آقای  محسن ضیایی مقدم رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بم  عملکرد آبان ماه این اداره  به شرح ذیل میباشد :

1-آبرسانی سیار جهت 64 خانوار مناطق عشایری دشت دارزین  به مقدار 456 متر مکعب و 62 خانوار در مناطق سیف الدینی و کنارک بمیزان 200 متر مکعب…

 

2-توزیع 115 تن آرد

3- توزیع 5172 کیلو گرم جو

4- توزیع 20 تن سبوس

5- توزیع 92500 لیتر نفت سفید

6- توزیع 120 تن آرد

7- توزیع 15 تن جو

8- توزیع 166500 لیتر نفت سفید

بیمه روستائیان و عشایر 3 نفر

بیمه دام 114 راس

دیدگاهتان را بنویسید