به گزارش رئیس اداره امورعشایر شهرستان  شهربابک آقای سعید رئیسی عملکرد آبان ماه این اداره به شرح ذیل می باشد.

 

1-           آبرسانی سیار به میزان 2050 متر مکعب جهت 500 خانوار عشایر

2-         توزیع 74 تن جو- 20تن سبوس- 2تن کنسانتره- 14تن آرد- 8تن ذرت- تمدید بیمه 40 خانوار عشایر- 4نفر بیمه شده جدید

دیدگاهتان را بنویسید