بنا به اظها محسن ضيائي مقدم رئيس اداره امور عشایر شهرستان بم كوچ بهاره عشاير شهرستانهای شرقي استان شامل بم، ريگان، نرماشير وفهرج بدليل گرمي هوا زودتر از موعدمقرر آغاز گرديده واز 20 اسفند ماه كليه عشاير به مناطق ييلاقی كوچ وحدوداً يكهزار خانوار عشاير با 5000رأس دام سبك در مناطق كوهستاني دهبكري ، دامنه سيدي، كوه شاه گير مگو، تك فرهاد وسيف الديني  مستقر گرديده اند. ايشان ازتخريب 70%راههاي عشايري در منطقه دهبكري وتوابع و60%از 250 كيلومتر راههاي عشايري منطقه ريگان در اثر سيلابي شدن رودخانه وبارندگيهاي اخير خبرداد و عملكرد يكماهه اداره و شركت تعاوني عشايري اين شهرستان را به شرح ذيل بيان نمودند:

آبرساني سيار جهت عشايربه مقدار 700متر مکعب ومرمت ونگهداري 280 كيلومتر راههاي عشايري

عملکرد شرکت تعاونی بم

1-   فروش جو    به مقدار                 544/16         kg

2-   فروش آرد      به مقدار                120/131    kg

3-   فروش خوراك دام  به مقدار          639/33       kg

5-فروش كود شيميايي     به مقدار     50000          كيلوگرم

6-توزيع نفت                     92500            ليتر

7- تعداد افراد بيمه شده          15                نفر

عملکرد شرکت تعاونی ریگان:

8- فروش كنسانتره             10000             كيلوگرم

9-فروش سبوس                20000            kg

10-فروش آرد                  150000            kg

11- تعداد افراد بيمه شده      19                 نفر

دیدگاهتان را بنویسید