به گزار ش آقای مهندس روشن مسئول روابط عمومی اداره امور عشایر سیرجان از تاریخ 92/8/1لغایت 92/9/15 ان اداره اقدام به مرمت راههای عشایری به طول 110 کیلو متر و آبر سانی سیار به مقدار 4680 متر مکعب نموده و عملکرد شرکت تعاونی عشایری آن شهر ستان رابه شرح ذیل بیان نمودند :

فروش یونجه 14000 کیلو گرم                                                            توزیع نفت سفید 216000 لیتر

فروش کاه 5000 کیلو گرم                                                                   توزیع سیلندر گاز 1833 عدد

فروش جو 175000 کیلو گرم                                                              فروش کنسانتره 5000 کیلو گرم

فروش آرد 59720 کیلو گرم                                                                بیمه اجتماعی      3 نفر

فروش گندم 6500 کیلو گرم                                                              فروش سبوس 66000 کیلو گرم

فروش نفت گاز 85500 لیتر

همچنین در این راستا در مورخه 15/8/92 معاونت محترم اداری و مالی اداره کل از پروژه های آبر سانی سیار و مرمت راههای عشایریبازدید واز نزدیک در جریان روند کار پروژه ها قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید