حسن شمس الدینی رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت عملکرد دو ماهه این شهر ستان را به شرح ذیل بیان نمود…

1400 متر مکعب آبر سانی سیار-1

2- خرید 1400 متر مکعب آب از آب و فاضلاب شهری

3- برگزاری کلاس آموزشی دام و کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی در منطقه گلی گوران

4- همکاری با مرکز بهداشت و کمیته امداد حضرت امام(ره) جهت ساخت و بهسازی سر ویس های بهداشتی در منطقه دمکوه

5- هماهنگی و اجرای طرح پروار بندی دام عشایر

6- توزیع سبد کالا به عشایر نیاز مند

7- تیغ زنی 400 کیلو متر راه عشایری

8- هماهنگی با فرمانداری شهر ستان رابر و افزایش سهمیه آرد

9- قول مساعد مرکز بهداشت جهت اختصاص مصالح ساختمانی برای بهسازی حدود 30 باب سرویس بهداشتی در منطقه دمکوه

10 پیگیری و قول مساعد کمیته امداد حضرت امام ( ره ) جهت راه اندازی کار گاه قالیبافی در محل اداره امور عشایرشهرستان  بافت

11- سمپاشی و واکسیناسیون دام عشایر در منطقه وکیل آباد دشتاب و سایر مناطق

12- حمل و توزیع 160 تن آرد در مناطق عشایری

13- توزیع 1350 سیلندر گاز در مناطق عشایری

14- بیمه اجتماعی 18 نفر

15- توزیع کنسانتره 12 تن

16- فروش جو و سبوس 20 تن

17- پروار بندی امانی به تعداد 600 راس

دیدگاهتان را بنویسید