رئیس اداره ا مور عشا یر شهر ستان بردسیر ضمن اعلام  استمرار ابرسانی سیارتوسط ان  اداره به عشایر مناطق مختلف ، عملکرد خرداد ماه 93 این شهر ستان را به شرح زیر بیان نمودند:.

1-مرمت و تیغ زنی راههای عشایری شهرستان به میزان 400 کیلو متر

2-توزیع علوفه دام یار ا نه ای  بین 180 خانوار عشایر شهر ستان

3-پیشرفت فیزیکی 90 درصد از لایروبی و نای گذاری قنات چناران

4-پرداخت وام از طریق صندوق خرد زنان به 2 نفر از زنان عشایر

5-توزیع آرد 29 تن

6- توزیع جو 65 تن

7- توزیع علوفه یارانه ای به عشایر معرفی شده از سوی اداره  ا مور عشایر

8- تمدید بیمه عشایر 100 نفر

9=تعویض سیلند رگاز مایع 1000 عدد

10-آماده سازی محل فروشگاه توزیع محصولات ، تولیدات و صنایع دستی عشایر

دیدگاهتان را بنویسید