بنا به اظهارات آقاي شمسي نژاد سرپرست اداره امور عشاير شهرستان بردسير اين اد اره در دي ماه سال جاري خدمات ذيل را به عشايراين شهرستان ارائه نموده است.

1-   آبرساني سيار جهت 250 خانوار از عشاير به مقدار 320 متر مكعب

2- پرداخت وام از طريق صندوقهاي خرد زنان به4 نفراز زنان عشاير از قرار هرنفر 5000000ريال

3-   توزيع اقلام ذيل بين عشاير منطقه توسط شرکت تعاونی عشایری

– آرد 30 تن

– جو85 تن

– سبوس 30 تن

– كنسانتره 40 تن

– سيلندر گاز 1000عدد

-نفت سفيد 10000ليتر

– علوفه شامل كاه- بيده- ذرت و….به مقدار 16تن

4-   پیگیری تمديد بيمه عشاير 15 نفر

همچنين با همت وتلاش كاركنان اداره امورعشايرشهرستان بردسير وهمکاری اداره راه وهلال احمر، راه ارتباطی 8 خانوار عشاير  منطقه کوه پنج كه در محاصره برف قرارگرفته بودند بازگشایی ودر خصوص ارسال آذوقه وامدادرساني اقدامات لازم صورت پذيرفت.

دیدگاهتان را بنویسید