ا

اقای ضیایی مقدم رئیس اداره امور عشایر شهرستان بم عملکرد دو ماهه اخیر این اداره را به شرح ذیل بیان نمودند:..

1- انجام آبر سانی سیار در مناطق عشایری دشت دارزین به میزان 800 متر مکعب و در مناطق عشایری سیف الدینی ، تک فرهاد و آبگرم به میزان 135 متر مکعب

2-  حفر و پمپاژ چاه سروستان به میزان 80 متر با اعتباری معادل 000ر000ر327 ریال و حفر و پمپاژ چاه محمود اباد چاه ریگان بمیزان 40 متر با اعتباری معادل 000ر000ر187 ریال

3- ساخت و اتمام استخر ذخیره آب با ظرفیت 30 متر مکعب  در منطقه گسک با اعتباری معادل 34000000 ریال

4- نصب 3 حلقه چاه مالداری واقع در بخش مرکزی شهر ستان ریگان  با اعتباری معادل 120 میلیون ریال

5- عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهر ستان بم

6- 10- فروش آرد 120000 کیلو گرم

7- فروش سبوس 8000 کیلو گرم

8- توزیع جو یارانه ای 14500 کیلو گرم

9- تعداد افراد بیمه شده 20 نفر

10- عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهر ستان ریگان

11- فروش آرد 300000 کیلو گرم

12- توزیع جو یارانه ای 25000 کیلو گرم

13- فروش برنج 5000 کیلو گرم

14- فروش علوفه خشک 20000 کیلو گرم

15-   تعداد افراد بیمه شده   15 نفر

دیدگاهتان را بنویسید