محسن ضیایی مقدم رئیس اداره امورعشایرشهرستان بم عملکرد این شهرستان را به شرح ذیل بیان نمود:

1-  آبرسانی سیار در مناطق عشایری دارزین ، سیف الدینی آبگرم وتک فرهاد به میزان 1200 متر مکعب جهت 120 خانوار عشایر.

2-  مرمت ونگهداری 45 کیلو متر از راههای عشایری

3-  انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت حفاری چاه سروستان بم وچاه نگین کویر.

4-  فروش آرد به میزان 100000کیلوگرم توسط شرکت تعاونی عشایری شهرستان بم.

5-  فروش سبوس به میزان 15000کیلوگرم توسط  شرکت تعاونی عشایری  شهرستان بم

6-  فروش آرد به میزان 170000کیلوگرم متوسط شرکت تعاونی عشایری شهرستان ریگان

7-  فروش سبوس به میزان 15000کیلوگرم

دیدگاهتان را بنویسید