مسعود کورکی نژاد  رئیس اداره امورعشایر شهرستان سیرجان عملکرد این شهرستان رابه شرح ذیل بیان نمود:

1- قرارداد مرمت جاده عشایری منطقه باغ خشک وچهارگنبد بطول 300 کیلومتر که مقدار 80 کیلومتر آن اجرا گردیده است.

2- حمل آب به مناطق عشایری با دو دستگاه کامیون 13000لیتری به میزان 80 سرویس     ( 1040 متر مکعب).

3- شناسائی عشایر جهت اخذ قرارداد مشارکت دامپروری ( 6 خانوار تعداد 620 رأس دام).

4-   معرفی 2 خانوار عشایر عضو بیمه اجتماعی عشایر جهت دریافت مستمری.

5- برگزاری جلسه با کمیته امدادحضرت امام خمینی (ره) جهت اجرای ماده پنجم تفاهم نامه ومعرفی عشایر تحت پوشش کمیته جهت احداث سرویس بهداشتی وآموزش قالی بافی.

6-معرفی 25 خانوار عشایر جهت دریافت بیمه درمانی.

 

دیدگاهتان را بنویسید