به گزارش آقای حسن شمس الدینی رئیس اداره امورعشایر شهرستان بافت عملکرد آذر ماه این اداره به شرح ذیل میباشد:

1-برگزاری جلسات شورای اداری ، شورای وقابع حیاتی ، توسعه روستایی وکمیته بهداشت وسلامت وامنیت غذایی وشورای آرد ونان درمحل فرمانداری شهرستان جهت افزایش سهمیه آرد – کمک رسانی بهتر در زمان بحران به عشایر- فرهنگ سازی در امور بهداشتی – راهکارهای لازم جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر وافزایش امکانات روستایی وعشایری- تسهیلات لازم در خصوص آنفلوآنزا وتخصیص  سهمیه آرد عشایر…

 

2- آبرسانی سیار به میزان 1330 متر مکعب جهت 360 خانوار عشایر

3- مرتب وبازگشایی راه به میزان 50 کیلومتر جهت 80 خانوار عشایر

4- توزیع 110 تن جو -27تن سبوس- 25 تن کنسانتره- 85500 لیتر نفت سفید- 70 تن آرد

دیدگاهتان را بنویسید