بنا به اظهار اقای صفاری رئیس اداره امور عشایر شهر ستان سیرجان این اداره در آذر ماه سالجاری اقدام به آبرسانی سیار به مقدار 1092 متر مکعب و مرمت و بازگشائی راه به مقدار 45 کیلومتر جهت 35 خانوار نموده …

وشبکه تعاونیهای این شهر ستان مقدار 25 تن جو – 30 تن سبوس – 10 تن کنسانتره –  430 عدد سیلندر گاز –215000لیتر نفت سفید – 50 تن آرد -15 تن سایر نهاده های دامی – 6 تن کالاهای اساسی رابین عشایر توزیع و 140 نفراز عشایر و 70 راس دام بیمه شده و20قرارداد جهت اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمزمنعقد گردیده است .

 

دیدگاهتان را بنویسید