بنا به اظهار آقای رئیسی ، رئیس اداره امور عشایر شهر ستان شهر بابک آقای رزم حسینی استاندارمحترم بهمراه فرماندار شهر ستان شهر بابک از پروژه تامین آب آغل های منطقه عشایری آبدر و دهج شهرستان شهر بابک دیدن و این پروژه را افتتاح نمودند …

 

همچنین  جهت جلوگیری از سرقت دام عشایر جلسه ایی با ستاد نیروهای انتظامی شهر ستان  تشکیل و مقرر گردید با همکاری ادارات و فرماندهی نیروهای انتطامی  گشت های شبانه در مناطق عشایری راه اندازی تامشکل سرقت دام عشایر مرتفع گردد.

ایشان عملکرد این اداره و شرکت تعاونی شهرستان در آذر ماه را به شرح ذیل بیان نمودند:

1-آبرسانی سیار بمیزان 2025 متر مکعب جهت 500 خانوار عشایر

2-مرمت و بازگشائی 50 کیلو متر راه جهت 80 خانوار عشایر

6000-3 متر مکعب لوله کشی آب جهت تامین آب آغل آخوند وآبدین جهت 20 خانوار عشایر

4-توزیع 82/5تن جو 40/3 تن سبوس 29 تن آرد 10 تن ذرت 800کیلو تفاله چغندر

دیدگاهتان را بنویسید