آقای حمید رضا شمسی نژاد رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بر دسیر عملکرد آذر ماه این اداره را به شرح ذیل بیان کرد

1-برگزاری کلاس آموزش خیاطی با عنوان ما نتو دوزی و روبان دوزی جهت بانوان عشایر با همکاری مرکز فنی و حرفه ای شهر ستان بصورت کامل و تخصصی با هدف فراهم نمودن زمینه های کسب مهارت ، تخصص و ا شتغال زائی..

 

2-آبرسانی سیار به مقدار 300 متر مکعب جهت 250 خانوار عشایر

3- توزیع 200 تن جو 28 تن سبوس 14 تن کنسانتره 445 عدد کپسول گاز 12500 لیتر نفت سفید 38 تن آرد 10 تن ذرت خرید و فروش سا یر نهاده های دامی 20 تن  – تمدید بیمه 20 نفر بیمه دام 1037 راس توزیع نفت و مواد سوختنی 12500 لیتر

دیدگاهتان را بنویسید