آقای ضیائی مقدم رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بم عملکرد آذر ماه این اداره را بشرح ذیل اعلام نمود .

1-آبرسانی سیار بمیزان 846 متر مکعب جهت 126 خانوار عشایر منطقه سیف الدینی ، کنارک ، دشت دارزین…

 

2-برگزاری کلاس آموزش  خرد زنان در مناطق عشایری آباد چهل تن و دهج و انتخاب زن تسهیلگر عشایر

3- عملکرد شرکت تعاونی عشایری بم

توزیع آرد 880/119تن

توزیع جو 956/19 تن

توزیع سبوس 20 تن

توزیع ذرت 3 تن

توزیع کود شیمیائی سوپر فسفات 184 کیسه

توزیع کود شیمیائی اوره 803 کیسه

توزیع نفت سفید 74000  لیتر

4-عملکرد شرکت تعاونی شهرستان ریگان

توزیع آرد 150تن

توزیع جو12تن

توزیع سبوس 20تن

توزیع برنج ایرانی 40کیلوگرم

دیدگاهتان را بنویسید