رئیس اداره امور عشایر شهرستان شهربابک در خصوص عملکرد این شهرستان گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری 2000 متر مکعب آبرسانی سیار جهت 1300 خانوار و 500 کیلو متر مرمت و بازگشایی راه جهت 700 خانوار عشایر مناطق این شهرستان انجام و شبکه تعاونیهای این شهرستان مقدار 3 تن جو و بلغور ، 17 تن سبوس ، 300 کیلو کنسانتره ، 22 تن آرد ، 400 کیلو ذرت ، 2000 لیتر نفت سفید و 100 عدد کپسول گاز در بین عشایر توزیع نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید