رئیس اداره امورعشایرشهرستان بافت درخصوص عملکرد اردیبهشت ماه سالجاری ا ز مرمت وبازگشایی 300 کیلومتر راه عشایری جهت 1600 خانوار عشایر خبرداد …

حسن شمس الدینی اعلام کرد : درراستای خدمات رسانی به عشایر کار آبرسانی سیار، با توجه به خشکسالی شدید،ادامه ودر یکماهه گذشته 1300 متر مکعب آب دراختیار400 خانوار عشایر قرارگرفته است .وی از برقی نمودن چاه عشایر طایفه قاسمی جهت استفاده 20 خانوار عشایر خبر داده وعملکرد شرکت تعاونی عشایری آن شهرستان را به شرح ذیل بیان نمود.

 

 

1-   توزیع جو 10تن

2-   توزیع سبوس 19 تن

3-   توزیع آرد 74 تن

4-توزیع کنسانتره 4تن

دیدگاهتان را بنویسید