بنا به اظهار آقای ضیائی مقدم  رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بم این اداره در اسفند ماه سال 94 اقدام به آبرسانی سیار بمیزان 572 متر مکعب جهت 146 خانوار عشایر مناطق دشت دارزین ، پل راه آهن ، سیف الدینی ، کنارک و تک فرهاد نموده و 2470 متر مکعب سیل بند در مناطق عشایری دشت دارزین پل راه آهن – پدواو دو راهی دهبکری احداث و راه عشایری گدار شاه به رزدر شهر ستان را بمیزان 16 کیلومتر بازگشائی نموده است ..

.

 

عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهر ستان بم

1-توزیع آرد     72/65 تن

2-توزیع جو 432/8  تن

3-توزیع سبوس 42 تن

توزیع ذرت 549 تن

5- توزیع نفت سفید و مواد سوختی 18500 لیتر

عملکرد شرکت تعاونی عشایر شهر ستان ریگان

1-توزیع آرد     110 تن

2-توزیع جو 550/1 تن

3-بیمه دام      200 راس

4-بیمه روستائیان و عشایر  10 نفر

5- توزیع  نفت سفید و مواد سوختنی 148000 لیتر

دیدگاهتان را بنویسید