حمیدرضا شمسی نژادرئیس اداره امورعشایر شهرستان بردسیر فعالیتهای اسفند ماه این اداره رابه شرح ذیل اعلام نمود:…

 

 

1-  آبرسانی سیار جهت 250خانوار عشایر بطور مستمر

2-  تسطیح راههای عشایری متصل به سایت گردشگردی منطقه لاله زار

3-  برگزاری دودوره کلاس آموزش وترویج با عنوان بهداشت دام ( مبارزه با بیماریهای انگلی دام) وپرواربندی دام

4-  پیگیری وهماهنگی بامرکز آموزش فنی وحرفه ایی جهت راه اندازی دوکلاس آموزش خیاطی در زمینه های دوخت لباسهای کشی جهت 24 نفر از زنان عشایر

5-  پیشرفت فیزیکی سرویس های بهداشتی عشایر به میزان 60%

6-  پرداخت وام از طریق صندوق خرد جهت تعدادی از زنان عشایر

دیدگاهتان را بنویسید