رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت از آبرسانی سیار بمیزان 1320 متر مکعب جهت 480 خانوار عشایر و 170 کیلومتر مرمت و بازگشائی راه جهت 430 خانوار عشایر و لایروبی و نای گزاری قنات صغدین رابر جهت 36 خانوار عشایردرتیرماه 95خبر داد ه و عملکرد شرکت تعاونی شهر ستان را به شرح ذیل بیان نمود …

 

1-توزیع  5/4 تن جو

2-توزیع 16 تن سبوس

3-توزیع 5/3 تن کنسانتره

4-توزیع 169 تن آرد

5-توزیع 20 تن جو پرک

دیدگاهتان را بنویسید