رئیس اداره امور عشایر شهر ستان شهر بابک عملکرد خرداد ماه 94 این اداره را به شرح ذیل بیان کرد

1-   آبرسانی سیار به مقدار 4000 متر مکعب جهت 1400 خانوار عشایر…

 

2-   مرمت و بازگشائی 700 کیلو متر راه جهت 800 خانوار عشایر

3-    عملکرد شرکت تعاونی

1-   توزیع 5/12 تن جو

2-   توزیع 26 تن سبوس

3-    توزیع 899 کیلو گرم کنسانتره

4-   توزیع 100 عدد کپسول گاز

5-    توزیع 2000 لیتر نفت سفید

6-    توزیع 22 تن آرد

7-    توزیع 5/4 تن ذرت

دیدگاهتان را بنویسید