آقای حمید رضا شمسی نژاد رئیس اداره امور عشایر شهر ستان برسیر عملکرد دی ماه این اداره را به شرح ذیل بیان نمودند :

1-برگزاری کلاس آموزشی کار آفرینی جهت بانوان عشایر…

2-آبرسانی سیار به مقدار 250 متر مکعب جهت 250 خانوار عشایر

3-مرمت و نگهداری راه بمیزان 2 کیلومتر جهت 15 خانوار عشایر

4-توزیع 150 تن جو

5- توزیع 28 تن سبوس

6- توزیع 225 عدد کپسول گاز

7- توزیع 10000 لیتر نفت سفید

8- توزیع 35 تن آرد

9- توزیع 10 تن ذرت

10- خرید و فروش سایر نهاده های دامی 30 تن

11- بیمه روستائیان عشایر 50 نفر

دیدگاهتان را بنویسید