به گزارش آقای ضیایی مقدم رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بم این اداره در دی ماه سالجاری اقدام به آبرسانی سیار بمیزان 846 متر مکعب جهت 126 خانوار عشایر دشت دارزین ، پل راه آهن ، مناطق سیف الدینی  ،کنارک و مرمت و بازگشائی راه به میزان 17 کیلومتر نموده است . ایشان عملکرد شرکت تعاونی عشایری شهر ستان بم و ریگان را به شرح ذیل بیان نمودند…

بم :

1-    توزیع آرد     4/88 تن

2-   توزیع جو  725/50 تن

3-  توزیع سبوس  35 تن

4-  توزیع نفت سفید و 68500 لیتر

5-  توزیع ذرت 11 تن

6-  بیمه روستائیان و عشایر 4 نفر

ریگان

1-    توزیع آرد     140  تن

2-   توزیع جو  488/5 تن

3-  توزیع نفت سفید 11000 لیتر

4-  بیمه روستائیان و عشایر 1 نفر

5-  توزیع برنج ایرانی 110 کیلو گرم

دیدگاهتان را بنویسید