به گزارش آقای سعید رئیسی ،رئیس اداره امور عشایرشهرستان  شهربابک عملکرد این اداره دردی ماه سال جاری  به شرح ذیل میباشد:

1-آبرسانی سیاربه مقدار 2000متر مکعب جهت 350 خانوار عشایر

2-توزیع جو 164تن –سبوس 40تن – آرد 29 تن- 3تن ذرت –تفاله 1400کیلو

3-پیگیری تحویل 80تن جو به شرکت عشایری جهت دامداران خسارت دیده از آلایندگی خاتون آباد از طرف شرکت مس

دیدگاهتان را بنویسید