به گزارش آقای سعید رئیسی  ، رئیس اداره امور عشایر شهر بابک عملکرد این اداره در دی ماه  سال جاری به شرح ذیل میباشد.

1-آبرسانی سیار به مقدار 2000 متر مکعب جهت 350 خانوار عشایر…

 

2-توزیع جو 164 تن – سبوس 40 تن – آرد 29 تن – 3 تن ذرت – تفا له 1400 کیلو

3-پیگیری تحویل 80 تن جو به شرکت عشایری جهت دامداران خسارت دیده از آلایندگی خا تون آباد از طرف شرکت مس

دیدگاهتان را بنویسید