درراستای اجرای آئین نامه ساماندهی عشایر، عملکرد سایر دستگاههای اجرایی درخصوص خدمات به مناطق عشایری شهرستان بافت ،به شرح ذیل اعلام  میگردد…

 

1-     ساخت مخزن آب جهت آب آشامیدنی دمکوه توسط شرکت آب وفاضلاب روستایی جهت 50 خانوارعشایر

2-     لوله گذاری جهت آب آشامیدنی منطقه   گدارسبز توسط شرکت آب وفاضلاب روستایی جهت :70 خانوار عشایر

3-     حفر چاه جهت آب آشامیدنی منطقه خافکوئیه توسط شرکت آب وفاضلاب روستایی  جهت    65 خانوار عشایر

4-     احداث  مخزن آب جهت آب آشامیدنی منطقه صالح آباد توسط شرکت آب وفاضلاب روستایی    70 خانوار عشایر

5-     سایت تلفن همراه منطقه گلی گوران توسط  شرکت مخابرات جهت  70 خانوار عشایر

6-     تامین برق روستای رودخانه سرخ وبندرگوغر توسط اداره برق     35 خانوار

7-     اصلاح شبکه سیف الدینی توسط اداره برق جهت 60خانوار عشایر

8-     آسفالت راه ارتباطی پیر توسط اداره راه وشهرسازی جهت 200 خانوار عشایر.

9-     ایمن سازی راه ارتباطی گودال سیف الدینی توسط اداره راه وشهرسازی جهت 80خانوار عشایر

10-  آسفالت راه ارتباطی امیر آباد توسط اداره راه وشهرسازی جهت 150 خانوار عشایر

11-  تکمیل محور سنگ پهن – هارموئیه توسط اداره راه وشهرسازی جهت 150 خانوار عشایر

12-  تهیه نقشه طرح هادی ، نقشه ثبتی وصدور اسناد مالکیت توسط بنیاد مسکن جهت460 خانوار عشایر

13-  مرمت قنات ، استخر ذخیره آب ، لوله گذاری صالح آباد توسط سازمان جهادکشاورزی جهت 260خانوار شهرستان رابر

14-  تامین آب  وآب شرب توسط آب وفاضلاب وروستایی جهت 120خانوار عشایر

15-  نصب ترانس برق روستایی ندکوبیه وتامین برق عشایر چاه سبز توسط اداره برق  جهت 25 خانوار عشایر

16-  آبرسانی روستای شهید مرادی ، لوله گذاری وتامین آب وحفر چاه ، توسط آب وفاضلاب روستایی جهت 750 خانوار عشایر

17-  اعطای وام مسکن ، تهیه واجرای طرح هادی توسط بنیاد مسکن جهت 5790 خانوار عشایر.

دیدگاهتان را بنویسید