حمیدرضا شمسی نژاد،رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بردسیر عملکرد فروردین ماه این اداره را به شرح ذیل بیان نمود:

1-آبرسانی سیار جهت 250 خانوار عشایری

2-آغاز کلاس آموزش خیاطی دوخت لباسهای کشی ویژه بانوان عشایر

3- پرداخت وام از طریق صندوق خرد زنان به بانوان عشایر

4- توزیع آرد 28 تن

5- توزیع جو 80 تن

6-توزیع سبوس 28 تن

7- توزیع کنسانتره 32 تن

8-توزیع ذرت دامی 10 تن

9- توزیع سایر علوفه ها 12 تن

10- توزیع سیلندر گاز 750 عدد

11- توزیع نفت سفید  5000 لیتر

12-تمدید بیمه 20نفرازعشایر

دیدگاهتان را بنویسید