آ

قای حمیدرضا شمسی نژاد رئیس اداره امورعشایرشهرستان بردسیر از عملکرد مردادماه این اداره به شرح ذیل خبرداد:

1- برگزاری دوره یک روزه آموزش وترویجی با عنوان اصول فرآوری ونگهداری  ترشی جهت بانوان عشایر…

 

 

2-آبرسانی سیار میزان 450 مترمکعب جهت 420 خانوار عشایر

 

3-مرمت وبازگشایی راه به میزان 120 کیلومتر جهت 230 خانوار عشایر منطقه لاله زار ومرکزی

 

4-برگزاری دووره آموزش وترویجی با عنوان چرم دوزی جهت بانوان عشایر

 

عملکرد شرکت تعاونی شهرستان :

توزیع جو 45تن –سبوس 50تن –ارد 54تن –خرید وفروش سایر نهاده های دامی 35تن –بیمه دام 3000راس –بیمه روستائیان وعشایر 20نفر-توزیع کپسول گاز 500عدد

دیدگاهتان را بنویسید