به گزارش روابط عمومی اداره کل به نقل ازرئیس اداره امور عشایر شهرستان شهربابک عملکرد مردادماه این شهرستان به شرح ذیل میباشد

برگزاری کلاس اموزش بهداشت موادغذایی و بیماریهای دام جهت 30نفرازعشایر شهرستان…

 

آبرسانی سیار به میزان 4000مترمکعب جهت 1200خانوار عشایر

عملکرد شرکت تعاونی :

توزیع جو 52 تن – سبوس25/17 تن – ارد 54تن –ذرت 550 کیلوگرم –تمدیدبیمه روستایی وعشایر 25نفر –بیمه جدید 3نفر

دیدگاهتان را بنویسید