آقای سعید رئیسی ،رئیس اداره امور عشایر شهر بابک از آبرسانی سیار به مقدار 4050 متر مکعب جهت 800 خانوار عشایری خبر داده و عملکرد مهر ماه را به شرح ذیل بیان نمود:

1-حصار کشی و تمدید قرارداد اجاره زمین چاه منطقه بنه یکه جهت تامین آب عشایر منطقه…

2-تشکیل جلسه شورای عشایری شهر ستان با حضور فرماندار، مدیر کل امور عشایر و بخشداران در خصوص رفع مشکلات عشایر

3-تشکیل مجمع عمومی شرکت تعاونی کشاورزی عشایر شهر ستان جهت بررسی و وضعیت سود و زیان شرکتها و اتخاذ تصمیمات جدید

4-توزیع 800 متر لوله در بین عشایر جهت انتقال آب

5-توزیع جو 56 تن سبوس 20 تن آرد 20 تن تفاله چغندر 3 تن ذرت 7 تن

دیدگاهتان را بنویسید