رئیس اتحادیه تعاونیهای عشایری کرمان آقای حسن شهریاری، عملکرد این اتحادیه  در چهار ماهه نخست سال جاری را به شرح ذیل بیان کرد.

1- توزیع1840 تن آرد دربین عشایر

2-توزیع 460 تن جو

3-توزیع 802 تن سبوس

4-توزیع 120 تن ذرت

دیدگاهتان را بنویسید